Поверителността на вашите данни е важна за нас. Достъпът до вашите лични данни подлежи на строг контрол на сигурността и информацията няма да бъде използвана повторно за несъвместими цели.

Идентифициращи данни

При използването/посещението на този уебсайт myecotrack.eu вашите лични данни се събират и обработват допълнително само до степен, необходима за анализ на интернет трафика. Ще получаваме само информация, която Вашият браузър и настройките на Google ни позволяват да включим в анализа. В случай че се свържете с нас по електронна поща, ще събираме Вашите лични данни само до степента, необходима за да Ви дадем отговор: име, фамилия, данни за контакт (електронен адрес, телефонен номер, ако е необходимо обратно обаждане), предпочитан език. В определени случаи задължително се посочват също така държавата на пребиваване и националността.

Кой има достъп до информацията за вас/на кого се разкрива тя?

Достъп до вашите данни имат само ограничен брой служители на партньорството. Те са подписали договор, който ги задължава да спазват приложимото законодателство относно защитата и обработката на лични данни, и по-конкретно Регламент (ЕО) № 45/2001. Доколкото данните са ни необходими за доказване на нашите дейности, те ще бъдат предадени на Европейската комисия.

Достъп до вашите лични данни

Нямате пряк достъп до данните, съхранявани в нашия сървър. Ако желаете да промените или изтриете личните си данни или искате да разберете какви лични данни се съхраняват от ваше име, моля, изпратете съобщение до координатора на проекта или до вашата национална партньорска организация. Ще получите отговор в рамките на 15 работни дни.

Колко дълго се пазят данните?

Всички получени и съхранявани лични данни се изтриват 10 години след края на проекта.

Как защитаваме и пазим вашите данни?

Събраните лични данни и цялата информация, свързана с гореспоменатата консултация, се съхраняват на компютър на външния подизпълнител, както е описано по-горе, който действа като обработващ лични данни и трябва да гарантира защитата на данните и поверителността, изисквани от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Контакт

За допълнителна информация, моля, свържете се с координатора или с местното звено за контакт на проекта, посочено ТУК.

 

Политика за бсиквитки

Този уебсайт използва „бисквитки“, за да можем да ви предоставим възможно най-доброто потребителско изживяване. Информацията за бисквитките се съхранява в браузъра ви и изпълнява функции като разпознаване, когато се връщате на нашия уебсайт, и помага на екипа ни да разбере кои раздели на уебсайта намирате за най-интересни и полезни.

Този уебсайт използва Google Analytics за събиране на анонимна информация, като например броя на посетителите на сайта и най-популярните страници. Поддържането на тази „бисквитка“ активирана ни помага да подобрим нашия уебсайт.

 

Собственост на съдържание

Собственик на страницата и съдържанието:

Active Citizens Partnership
Mesogeion 392
15342 Agia Paraskevi
Гърция
www.activecitizens.eu