Наръчник с факти по въпросите на климата (за целите на образованието)

Наръчникът ще предоставя различно съдържание по теми, свързани с изменението на климата и опазването на околната среда, както и визуализация на информацията, за да се насърчи разбирането и ученето.

Мобилно приложение

Мобилното приложение има за цел да предостави прост и леснодостъпен начин да научите повече за изменението на климата и да оцените собственото си екологично поведение и практики, както и да разберете как да живеете по-екологично.

Насоки за прилагане на учебните програми и обучение

Ръководство за това как да се използва мобилното приложение в курсовете за обучение и да се даде възможност на професионалистите в областта на работата с младежи да прилагат приложението успешно и ефективно.