Добре дошли в проект „Моят екологичен отпечатък“ / My Eco Track

Въпреки че напоследък темата за опазването на климата се обсъжда все по-често, за повечето хора тя все още е твърде обширна. Хората, които участват в дейности за опазване на климата, и тези, които активно променят поведението си към по-екологично бъдеще, често са същите, които вече са наясно с предизвикателствата пред околната среда, мерките и промените, които трябва да предприемат в собствените си ежедневни практики.

Това важи с особена сила за образованието в областта на климата. Основните познания за климата и околната среда се покриват от множество предмети в училище, но в същото време изменението на климата и опазването на околната среда не се разглеждат като задължителна част от учебната програма, което оставя младите хора без подходящо образование за климата. В същото време младежките работници се сблъскват с пренасищане от материали, като голяма част от тях са изпълнени с много научни знания, а те може да не разполагат с ресурси, за да разгледат всички материали.

Нашите цели

Проектът My Eco Track има за цел да отговори на нуждата на младежките работници от учебно съдържание, иновативни и ангажиращи методики по отношение на образованието за климата, както и на нуждата на младите хора да могат пряко да свържат учебното съдържание с личната си ситуация и проблеми. Целта е да се разработят материали и ресурси, които са удобни за ползване и лесни за разбиране и адаптиране. 

  • Повишаване на осведомеността на младежките работници и младите хора относно изменението на климата
  • Привличане на млади хора, които досега не са се интересували от темата
  • Даване на възможност на младите хора да развият умения за устойчивост и благоприятно за климата поведение
  • Да се даде възможност на младите хора да научат повече за изменението на климата, когато и където пожелаят