Καλωσήρθατε στο πρόγραμμα My Eco Track

Παρά το γεγονός ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται περισσότερο τελευταία, η προστασία του κλίματος εξακολουθεί να αποτελεί για τους περισσότερους ανθρώπους ένα συντριπτικά ευρύ θέμα. Τα άτομα που συμμετέχουν σε δραστηριότητες για την προστασία του κλίματος και εκείνοι που αλλάζουν ενεργά τη συμπεριφορά τους προς ένα πιο πράσινο μέλλον, είναι συχνά οι ίδιοι που ήδη γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους.

Αυτό αφορά κυρίως την εκπαίδευση για το κλίμα. Οι βασικές γνώσεις σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον καλύπτονται μέσω πολλαπλών σχολικών μαθημάτων, ενώ ταυτόχρονα η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος δεν θεωρούνται υποχρεωτικό μέρος του προγράμματος σπουδών, με αποτέλεσμα οι νέοι να μη λαμβάνουν επαρκή εκπαίδευση σχετικά με το κλίμα. Εν τω μεταξύ, όσοι εργάζονται με τους νέους έρχονται αντιμέτωποι με μια πληθώρα πηγών, πολλά από τα οποία χρήζουν εξειδικευμένες, επιστημονικές γνώσεις με αποτέλεσμα να μην έχουν όλοι τη δυνατότητα να τις μελετήσουν.

Οι στόχοι μας

Το έργο My Eco Track στοχεύει να καλύψει την ανάγκη για εκπαιδευτικό υλικό για τα άτομα που εργάζονται με νέους, προσφέροντας καινοτόμες και ελκυστικές μεθόδους σχετικά με την εκπαίδευση για το κλίμα, καθώς και την ανάγκη οι νέοι να μπορούν να συνδέσουν άμεσα το εκπαιδευτικό υλικό με την προσωπική τους κατάσταση και τις ανησυχίες τους. Όλα αυτά με την παράλληλη ανάπτυξη υλικού και πόρων που είναι φιλικά προς το χρήστη, εύκολα κατανοητά και προσαρμόσιμα. 

  • Ευαισθητοποίηση των ατόμων που εργάζονται με νέους και των νέων σχετικά με την κλιματική αλλαγή
  • Προσέλκυση νέων ανθρώπων που μπορεί να μην είχαν ενδιαφερθεί για το θέμα στο παρελθόν
  • Παροχή στους νέους της δυνατότητας να αναπτύξουν ικανότητες σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη φιλική προς το κλίμα συμπεριφορά
  • Παροχή στους νέους της δυνατότητας να μαθαίνουν για την κλιματική αλλαγή όποτε και όπου το επιθυμούν