Στο έργο My Eco Track συμμετέχουν επτά εταίροι από επτά διαφορετικές χώρες.

Asociación Caminos

Ισπανία

Eurogeo VZW

Βέλγιο

Die Berater Unterenehmens-beratung GmbH

Αυστρία

Bimec Ltd.

Βουλγαρία

Pistes Solidaires

Γαλλία

Synergasia Enegon Politon

Ελλάδα

ASDPESO – Colégio João Paulo II

Πορτογαλλία