Εγχειρίδιο πληροφοριών σχετικά με την Εκπαίδευση για το Κλίμα

Το Εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει ποικίλο περιεχόμενο για θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οπτικοποίηση των πληροφοριών, ώστε να προαχθεί η κατανόηση και η μάθηση.

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Η εφαρμογή για κινητά πρόκειται να προσφέρει έναν απλό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο προκειμένου να μάθει κανείς για την κλιματική αλλαγή και να αξιολογήσει τη δική του περιβαλλοντική συμπεριφορά και πρακτικές, καθώς και να μάθει πώς μπορεί να ζήσει μια φιλικότερη προς το περιβάλλον ζωή.

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και για την κατάρτιση

Αυτό χρησιμεύει ως οδηγός σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους να την χρησιμοποιούν με επιτυχία και πιο αποτελεσματικά.